Google Analytics 4 Nedir ? Bir Önceki Versiyon ile Farkları Nelerdir?

İlk olarak Google Analytics ürününün temel felsefesini hatırlayarak başlayalım .

Bu kısım Google Analytics ‘i bilen okuyucular için sıkıcı olabilir . Sizler bu kısmı atlayabilirsiniz ..

Markalar , ürünlerini sunabilmek ve tanıtabilmek adına hem web sitesi hem de uygulama üzerinden müşterilerinin istedikleri zaman istedikleri kanaldan ürünlere erişmesini sağlar. Müşteri web ya da uygulama (app) üzerinden satın alma işlemini de gerçekleştirerek “marka-ürün-müşteri yolculuğunu” tamamlamış olur. Tamamlanan bu marka-ürün-müşteri yolculuğunun incelenmesi, analiz edilmesi markalar için oldukça önemlidir, çünkü markalar bu analiz sonuçlarına göre müşterilerin memnuniyetini ,bağlılığını ve müşteri kazanımını arttırmak için aksiyon alır.

Birçok marka“platformlar arası marka-ürün-müşteri yolculuğunu takip etmek adına”,Google ürünlerinden Firebase ve GA (Google Analytic) kullanmaktadır (not etmekte fayda var , Google insight araçları sadece bu iki ürünle sınırlı değildir ✔️). Tüm bu ürünler sonuç olarak B2B potansiyel müşterileri oluşturma ve tanıma imkanını sunar.

Yukarı bahsedilen ürünlerin her biri ayrı ayrı güçlü içgörüler sunarken, uygulama ve web siteniz genelinde daha tümleşik bir etkileşim resmi elde etmek için manuel ve özenli bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır.

Tam bu noktada Google Analytics 4 ‘ün eski analytics aracına göre yıkıcı bir değişimi bizlere sunduğunu göreceğiz.

(

Hatırlatma 👻*GTM =google tag manager : özet olarak “Ölçümleme yapabilmek adına uygulama ve websitemize entegre etmemiz gereken tag ‘leri tanımlamamız gereken Google aracı”

)

Google Analytics 4 ‘ e geçmeden önce

Google Analytics kullanmayan okuyucular için ürünü çok kısa tanıtmak amacıyla Google Analytics kullanarak ne gibi bilgilere ulaşabiliriz 🎯 birlikte özetleyelim.

 • Markanın web sitesinde aylık kaç ziyaretçi var?
 • An itibariyle web sitesinde kaç ziyaretçi var?
 • Ziyretçiler hangi kanallardan giriyor siteyi ziyaret ediyor?
 • Sosyal medyadaki reklamlar ve tanıtımlar (Facebook/Meta Business Manager ve Google Ads entegre olarak )sitemi ziyarete nasıl dönüşüyor?
 • Hangi içerikler en fazla trafiği çekiyor?
 • Ziyaretçilerin ortalama olarak yaptığı aktivite dönüşümleri
 • Ziyaretçilerim coğrafi olarak nerede bulunuyor?
 • Kullanıcılarım potansiyel müşterilere veya müşterilere nasıl dönüşür?
 • Satışa dönüşüm funnel ‘ları ve adımları
 • Ziyaretçilerin sayfa ziyaret süreleri, ve etkişelim yolları vb. gibi birçok raporlama oluşturulabilir.

GOOGLE ANALYTICS 4 NEDİR ?

İlk merak edilen soru ile başlayalım Firebase entegrasyonu sona mı eriyor?

 • Google Analytics 4’te birleşik uygulama+web görünümü olacak. Bu sayede, web ve uygulama performansını tek bir yerden raporlayabileceğiz.

Basit bir entegrasyon adımı ile yeni nesil Google Analytics ‘ içerisinde hem uygulama hem de web verilerini entegre olarak inceleyebileceğiz. Ancak unutulmaması gereken nokta Firebase SDK yine ihtiyaç duyulacak.

 • GA4, event tabanlıdır. Tüm hits ‘ler ve Pageview ‘ler artık event yapısı olarak akmaktadır. Sayfa Görüntüleme Sayısı, Zamanlama , İşlem ve diğer türler (Universal Analytics’te akan eski format veriler) artık kullanılmayacaktır. Bir sayfa görüntüleme bile artık bir event olarak tanımlanmaktadır. ( !!Google Analytics aracını daha önceden kullanmayan okuyuculara daha rahat anlayabilmesi için parametre isimlerini Türkçe ‘ye çevirmemeyi tercih ettim)

🥺 Event, hits ne demek diye soruyor olabilirsiniz , o zaman devam edelim…

Google Analytics 4’te Event Yapısı Nasıldır?

Universal :Event'ler, sayfa görüntülemelerine ek olarak izlemek istediğiniz etkileşimlerdir. Örne olarak PDF tıklamaları ,E-posta tıklamaları. Kaydırma, Video oynatma vbGoogle Analytics 4'te:Event'ler, uygulamanızda veya web sitenizde bir kullanıcıyla ilişkili belirli bir zamanda gerçekleşen herhangi bir eylem olarak düşüneblirsiniz. Gönderilen her hit bir event olarak düşünülebilir. Aşağıdakiler, Google Analytics 4'teki olay örnekleridir:* Sayfa görüntülemeleri – Universal Analytics ile aynı, her sayfa görüntüleme için bir hit(event adı = sayfa_görünümü)* Kaydırma - (event adı = kaydırma (Scroll)* Outbound Click - bir kullanıcı mevcut alandan uzağa giden bir bağlantıyı her tıkladığında elde edilen bir isabet (event adı = tıklama(click))

Özet olarak , Universal ‘da event yapılarında bir hiyerarşi hakimken Category , action, label ve value gibi n GA 4 ‘üzerinde event ‘lere parametre olarak tanımlayabileceğiz.

GA4 ve Universal event yapıları uygulama içerisinde aşağıdaki gibidir.

Örnek olarak websitemiz üzerinde arama yapılma etkileşimine hem GA4 hem de Universal üzerinden bakmak istediğimiz zaman ;

Universal için hiyerarşik sırayı izlememiz gerekmektedir. İlk olarak Top events ‘ler (daha önceden GTM üzerinden Universal ‘a akmasını istediğimiz event ‘ler ) Event Category seçmeliyiz daha sonra (Functions olsun) daha sonra event action seçmeliyiz ve en son da event label üzerinden istediğimiz kırılıma kadar inebilmekteyiz .

GA4 de ise engegament altında Events ‘lere basarak oradan Search ‘ u seçmek yeterli olacaktır , eğer label kırılımda istiyorsak da edit comparision kısmında label olarak domain isimlerini ekleyebiliriz.

(*Label da nedir yahu 🥺 diye soranlar için de → bir sitede arama yaptıktan sonra bir ürün seçtiğimizde label aslında o ürün oluyor . Örnek olarak alışveriş sitesinde iphone 13 ‘ü alanlar kırılımda analiz etmek istediğim zaman label kırılımını kullanmamız gerekmektedir. (unutmamak gerekir ki bu kırılımlar markaların takip etmek istediği detaylara göre de değişmektedir )

 • Veri modelleri farklıdır. GA4 ‘de aslında veri yapıları daha basitleştirilmiş ve esnektir denilebilir .Daha önceki örneklerde de bahsettiğim gibi uzun uzun event category ,action label,gibi alt kırılımlara gitmeye ihtiyaç duyulmayacak.
 • Belki de en önemli farklarından biri Uygulamalardan ve Web Sitelerinden gelen veriler tek bir property altında toplanabiliyor (Türkçe kullanımda Mülk olarak da geçmektedir.) (Bu daha önceden universal için Firebase entegrasyonu ile sağlanmakta idi.)

Kurulum örneği olarak ;

 • BigQuery ile doğrudan (ve ücretsiz) entegrasyon. Universal ‘da yalnızca premium kullanıcılar BigQuery’ye veri akışı yapma fırsatına sahipti. GA4'te bu seçenek ücretsiz hesaplar için bile mümkün olacağı açıklanmıştı (Tabi ileride değişebilir 💰)
 • Verileri daha gelişmiş şekilde ölçümleme ve analiz etme imkanı.GA4 ‘de sayfa pageview ‘lerden daha fazlasını websitesi kodunu güncellemeden bile görebileceğiz. Kaydırma, Youtube videosu ve diğer etkileşimler de otomatik olarak izlenebilir.
 • GA4 ‘de , ad-hoc funnels gibi analizlere ek olarak birkaç ek rapor/araç tanıttı. Önceden, bu özellikler yalnızca GA360(Universal premium gibi düşünebilirsiniz💰.) kullanıcıları için mevcuttu.
 • GA4 kurduğumuz zaman , GA 4 ‘ün sürekli pop-up çıkararak ısrarla bize insight ister misin gibi bir soruyla geldiğini göreceksiniz . GA 4 yapısında AI ve ML daha çok ön plana çıkaracağı ve marketing alanında kullanıcılara yararlı önermelerde bulunacağı da açık bir şekilde görülmektedir.

Daha fazla farkı olduğu konuşulsa da özet olarak öne çıkan farkları bu şekilde olduğu özetlenebilir.

Çok sorulan sorular :

Google Universal ‘ı kullanıyorum Google Analytics 4 ‘e geçmeyi neden tercih etmeliyim diye soruyorsunuz sanırım.

Aslında GA4 yetkinlikleri ve sunduğu imkanlar daha fazla olacak ; ama bu bir tercih mi 💀HAYIR !Google bize tercih imkanı sunmayacak …2023 yılının belirli bir tarihten sonra GA4 aracını kullanmak zorunda kalacağız

Google Analytics 4 Ücretli Mi?

Hayır ücretsiz olarak kullancılara sunulmuştur .

Universal ‘dan Google Analytics 4 ‘ geçtim. Universal ‘daki verilerim silinir mi?

Hayır, bu iki Analytics hesabını aynı anda kullanmanız mümkündür ve veri kaybı yaşamamalısınız.

--

--

--

Boun MSC.- Metu / Digital Services Growth & Data Analyst @Turkcell for more; https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecetiner

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emre Çetiner

Emre Çetiner

Boun MSC.- Metu / Digital Services Growth & Data Analyst @Turkcell for more; https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecetiner

More from Medium

From HealthTech to E-Commerce & Logistics; FindX SuperApp.

Gamification : the key to creating an innovative loyalty programme

A saleswoman and a customer paying for the service with her loyalty card

Symanto Case Study: Mining Public Opinion on Fashion Week, February 2022

How to use minimum viable product (MVP) for product development