If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re the product being sold.

Ürün bedavaysa asıl ürün sizsiniz.

“If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re the product being sold”.

Sosyal medya platformlarının kullanıcıları hakkında pek çok veri topladığı artık açık bir şekilde biliniyor. Facebook da bu işi en aktif yapan sosyal medya platformlarından biri. Facebook ‘un bu kadar veriyi aktif olarak toplamasının en önemli nedeni “veriden kazanç sağlaması” dır. Facebook sadece kullanıcı verilerinden 2017 yılında 40 milyar dolarlık gelir kazandı.

Facebook bu verileri para kazanmak için kullanır; ama verilerini satmaz

Facebook, kullanıcı verilerini bildiğimiz ticari anlamda satmaz. Ek olarak bu verileri direkt üçüncü parti firmalara satmak, Facebook’un değerini önemli ölçüde düşürücektir bundan dolayı Facebook zaten böyle bir ticari pazarlama stratejisi izlemez. Ancak, Facebook 3. parti uygulamaların reklam içeriklerinin bizimle maksimum seviyede ilgili olması sağlar,yani beğeneceğimizi veya tıklayacağımızı düşündüğü belirli reklamları bizlere göstermek için verilerimizi kullanır.Facebook gibi sosyal medya platformlarının yaptığı “Müşterilerini belirli kriterlere göre segmente etmesidir.” Böylelikle de, üçüncü parti uygulamaların en doğru şekilde ; yani aslında her müşteriye özel reklam içeriği sunulması konusunda yardımcı olur.

2009 yılında ise Facebook kullanıcıların paylaşımlarını değerlendirebilecekleri “Beğen” butonunu hayata geçirdi. Bu butonun gerçek amacı tabiki de “arkadaşım fotoğrafta güzel çıkmış “ beğenmeliyim butonu olmadı. Beğeni butonu ,Facebook ‘a ekstra izin ihtiyacı bırakmadan bizi en iyi şekilde tanımasını sağlayan algoritmik bir opsiyon olarak hayata geçirildi.

Cambridge Üniversitesi’nin Psikoloj Bölümünde görev alan Dr Michal Kosinski, beğeni butonu ile ilgili aşağıdaki gibi analiz yayınladı. Analizden de anlaşılacağı üzere beğen butonunun aslında “Facebook ‘ u karşınıza alıp ben kimim diye anlatmak”tan daha da ötesi olduğunu görüyoruz.

  1. Sadece 10 beğeni ile, sizi ortalama bir iş arkadaşınızdan daha iyi tanıyor.
  2. 70 beğeni ile arkadaşlarınızı geçiyor.
  3. 150 beğeni ile anne-babanızdan bile daha iyi tanımasını sağlıyor.
  4. 300 beğeniyi analiz ederek size eşinizden daha yakın oluyor.
  5. Bunun ötesinde de artık sizi sizden iyi tanıyor.

Aslında instagram’ın bize opsiyon olarak sunduğu “ bu gibi içerikleri az göster “ özellikleri de aynı mantığı taşımaktadır.

Bugün, Whatsapp’ta bir elbise hakkında konuştuğumuzda ve geri dönüp Facebook’u, ya da İnstagram ‘ı açtığımızda elbise reklamları görmemiz izlenmemizin en basit ve yalın hali oldu.

Cambridge Analytica gibi şirketler bu tür sosyal medya verilerini analiz ederek halkın davranışlarını anlama ve değiştirme üzerine sıkı projeler sürdürüyor. Cambridge Analytica dijital pazar dünyasına yön veren en önemli firmalardan birisidir. Eğer veri bilimciliği ve dijital pazarlama konusuna ilginiz varsa, skandallarıyla da meşhur olan bu firmayı yakından takip etmenizi öneririm.

--

--

--

Boun MSC.- Metu / Digital Services Growth & Data Analyst @Turkcell for more; https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecetiner

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emre Çetiner

Emre Çetiner

Boun MSC.- Metu / Digital Services Growth & Data Analyst @Turkcell for more; https://www.linkedin.com/in/mehmetemrecetiner

More from Medium

Why you can’t date a designer

The Special Interest Group on Drug Delivery and Manufacturing interviews Prof. Tetsuya Ozeki

How Rich Aunties Are Made

Declarative vs Imperative